INTERNATIONALE GEMMOLOGISCHE ORGANISATIES

 

                                                                                            

Het is de bedoeling in deze rubriek een overzicht te geven van de professionele verenigingen die van internationale betekenis zijn en waar ook degelijke informatie te halen is. We zullen op deze plaats geen gemmologische verenigingen aanhalen die slechts van lokaal belang zijn.

 

Gemological Institute of America
We mogen wel stellen dat deze organisatie de grootste, machtigste en meest bekende is over de ganse wereld.

De GIA zoals deze organisatie vaker genoemd wordt heeft op de wereld van de gemmologie een ongeloofelijke impact gehad.  Hun naam staat garant voor een enorme sponsorvloed.  Ettelijke miljoenen dollars worden jaarlijks aan GIA geschonken.  Met deze enorm kapitaalkrachtige armslag kunnen ze de gemmologische wetenschap ook enorme diensten bewijzen.

 

International Colored Gemstone Association

I.C.A is een internationale organisatie die groothandelaars, slijpers en eigenaars van edelsteenmijnen groepeert. ICA organizeert ieder jaar een belangrijk symposium en een reis met gemmologische doelen.

 

 

C.I.B.J.O.

De CIBJO of "Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfevrerie" heeft zich vooral bezig gehouden met het opstellen van de nomenclatuur-regels voor de edelsteenhandel.  Deze spelregels werden vastgelegd en gepubliceerd in het beroemde "blauwe boekje".

 

 

American Gem Trade Association 
Deze vereniging , beter bekend onder zijn korte naam AGTA, vertegenwoordigt de Noord-Amerikaanse edelsteenhandelaars.  De AGTA staat in de wereld van edelsteenhandelaars bekend om de handhaving van de strengste ethische gedragsregels.  Ze organiseren ook de top AGTA-edelsteenbeurzen op o.a. de Tucson-show.

 

Federation for European Education in Gemmologie
  De FEEG is een overkoepelend orgaan die Europese scholen voor gemmologie groepeert die voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de organisatie.  Ieder jaar organiseert de FEEG een theoretisch en praktijk examen in gemmologie.  Diegenen die slagen ontvangen het diploma van "European Gemmologist".  Ere-voorzitter is Prof.dr. Herman Bank uit Idar-Oberstein.